CategoriesGenel

Buğday Üretiminde Odun Sirkesi Kullanımı

ÖZETBu çalışma, buğday agro-ekosisteminde kullanılan pestisitler ve odunsirkesinin toprakta bulunan fungal ile bakteriyel mikroorganizmalarve toprak pH ile EC değerlerine etkilerini araştırmak amacıylayapılmıştır. Çalışma, 2014-2015 ve 2015-2016’da tarla denemesişeklinde tesadüf blokları deneme deseninde dört tekerrürlü olarakyürütülmüştür. Denemede kullanılan odun sirkesi ve pestisitler sırtpülverizatörü yardımıyla 1) pestisit muamelesi, 2) pestisitmuamelesine karşılık gelen %0.5, %1, %2, %3, %4 […]